بازسازی، نوسازی و تعمیرات ساختمان

بساط بخاری های نفتی از مدارس قزوین برچیده شد

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس قزوین گفت: با استانداردسازی گرمایش 4 هزار و 800 کلاس درس در استان که از سال 92 شروع شده بود، بخاری های نفتی سال جاری به طور کامل از مدارس این استان برچیده شد.

20 بهمن 1398